Φορέας Πιστοποίησης DQS-UL

Ο Γερμανικός Φορέας Πιστοποίησης DQS είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς στον τομέα της πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στην Ευρώπη και εκπροσωπεί επίσημα τη Γερμανία στο IQNet (Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας).

Δραστηριοποιείται εδώ και 20 χρόνια, έχει παρουσία σε 100 χώρες, απασχολεί περί τους 1.850 αξιολογητές και αριθμεί πάνω από 45.000 πιστοποιημένες επιχειρησιακές μονάδες παγκοσμίως.

Εταίροι της DQS είναι το DIN (Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης), η DGQ (Γερμανική Εταιρεία Ποιότητας), η οποία εκπροσωπεί, επίσης επίσημα τη Γερμανία στην EOQ (Ευρωπαϊκή Οργάνωση Ποιότητας) και η Αμερικάνικη UL (Underwriters Laboratories).

Στην Ελλάδα, η DQS έχει ιδρύσει θυγατρική εταιρεία από το 2000, η οποία δραστηριοποιείται με την επωνυμία  DQS Hellas Ltd. Η έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα, ενώ διατηρεί και υποκατάστημα Νοτίου Ελλάδος στο Ηράκλειο Κρήτης. Η DQS Hellas έχει επίσης ιδρύσει γραφεία στην Κύπρο, στη Βουλγαρία και στη Σερβία.

Η DQS Hellas πιστοποιεί επιχειρήσεις του Ιδιωτικού & Δημόσιου τομέα κατά  ISO 9001: 2008,ISO 22000ISO 14001ISO 27001SA 8000IFSBRCGlobalGapISO 13485, και άλλα, συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και υλοποιεί σεμινάρια σε θέματα ποιότητας.

Φορέας Πιστοποίησης WQA

Ο Σύνδεσμος Ποιότητας Νερού (WQA) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός διεθνής οργανισμός που εκπροσωπεί τον οικιακό, εμπορικό και βιομηχανικό κλάδο επεξεργασίας νερού. Ο WQA διατηρεί άμεση επαφή με άλλες οργανώσεις που εκπροσωπούν διάφορες πτυχές της βιομηχανίας του νερού, προκειμένου να εξυπηρετούν καλύτερα τους καταναλωτές. Ο WQA είναι ένας πόρος και πηγή πληροφοριών, μια φωνή για τη βιομηχανία, ένας εκπαιδευτικός οργανισμός για τους επαγγελματίες, το εργαστήριο για τη δοκιμή των προϊόντων, καθώς και στην επικοινωνία με το κοινό.

Hellenic Water Association

Ο Ελληνικός Υδατικός Σύνδεσμος (Ε.Υ.Σ.) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και αποτελεί την Ελληνική εκπροσώπηση στο International Water Association (IWA). Ο Ελληνικός Υδατικός Σύνδεσμος ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2012. Σύμφωνα με τις αρχές του ο Ε.Υ.Σ. δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα, είναι μη κερδοσκοπικός και λειτουργεί με βάση τον εθελοντισμό.

NSF components

Τα ανταλλακτικά φίλτρα, οι μεμβράνες αφαλάτωσης που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας, όπως και πολλά άλλα εξαρτήματα των φίλτρων μας, είναι πιστοποιημένα από τον NSF.

Ο NSF International είναι αφιερωμένος στο να είναι ο κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος της δημόσιας υγείας και των λύσεων διαχείρισης κινδύνων με γνώμονα την ασφάλεια, ενώ εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών, δηλαδή το δημόσιο, την επιχειρηματική κοινότητα και τις κρατικές υπηρεσίες. Η αποστολή του πραγματοποιείται με πάνω από 1.700 μικροβιολόγους, τοξικολόγους, χημικούς, μηχανικούς και επαγγελματίες του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.


Διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τις κατασκευάστριες εταιρείες, που αναδεικνύουν τις πιο υψηλές προδιαγραφές για όλα μας τα προϊόντα.

Τα προϊόντα Veluda είναι πιστοποιημένα από τους μεγαλύτερους φορείς πιστοποίησης στον κόσμο και πληρούν τα υψηλότερα standards ποιότητας.