Νερό. Η μεγαλύτερη πηγή ενέργειας στον άνθρωπο

Στόχος μας είναι να υπάρχει στα ποτήρια κάθε οικογένειας, καθαρό, κρυστάλλινο νερό.

Λύσεις για το σπίτι και το γραφείο

Η αφυδάτωση προκαλεί απώλεια
μνήμης και δυσλειτουργία στην εργασία.