Χαρακτηριστικά σειράς φίλτρων για αντίστροφη όσμωση (R/O)

1o Στάδιο

Υψηλής ποιότητας 100% Food Grade προφίλτρο από πολυπροπυλένιο 5 micron:

Χρησιμοποιείται για να συγκρατεί τα χώματα, ιζήματα, σκουριές, πέτρες και άλλα σωματίδια τα οποία βρίσκονται στο πόσιμο νερό.

2o Στάδιο

Συμπαγής ενεργός άνθρακας 100% Coconut:

Χρησιμοποιείται για να απορροφά τα χημικά στοιχεία από το πόσιμο νερό, π.χ. χλώριο.

3o Στάδιο

Υψηλής ποιότητας 100% Food Grade προφίλτρο από πολυπροπυλένιο 1 micron:

Χρησιμοποιείται για να συγκρατεί τα ακόμα μικρότερα στερεά σωματίδια από το νερό όπως π.χ. αμίαντο.

Μεμβράνη R/O

Μεμβράνη Αντίστροφης Όσμωσης 0,0001 micron:

Οι Αμερικάνικες μεμβράνες FILMTEC τις οποίες χρησιμοποιεί η εταιρεία Veluda έχουν τη δυνατότητα να αφαιρούν από το νερό εκατοντάδες βλαβερές ουσίες, ρύπους, άλατα, μικρόβια σε ποσοστό που φτάνει μέχρι το 99,9%.

Η εταιρεία Veluda διαθέτει ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ R/O οι οποίες μπορούν να κάνουν αφαλάτωση από 10% έως 99,9%, έτσι ώστε το νερό να περιέχει σε κάθε περίπτωση το ποσοστό των ωφέλιμων αλάτων που χρειάζεται ο οργανισμός μας.

Η εταιρεία μας βαδίζει σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ISO 9001-HACCP)

5o Στάδιο

Συμπαγής ενεργός άνθρακας 100% Sintered Coconut technology:

Χρησιμοποιείται για βελτίωση της γεύσης.

Παρέχει προστασία από:

1,1,1 Τριχλωροαιθανιο 1,2,3-Τριχλωροβενζένιο 1,2,4-Τριχλωροβενζένιο 1,2-Διχλωροαιθάνιο
1,2-Διχλωροβενζένιο 1,3-Διχλωροβενζένιο 1,4-Διχλωροβενζένιο 1,4-Διχλωφενόλιο
1-Μεθυλναθαλεϊνη 1-Χλωροδωδεκαϊνιο 2,2',2',5,5' Τετραχλωρο-βιφενόλιο 2,4,6-Τριχλωροφενόλιο
2,6-Διμεθυλοφενόλιο 2,6-Δι-Τερτ-4-Βουτάλιο-Μεθυλοφενόλη 3,8-Διμεθυλοφενόλιο 3-Πεντανόλη
3-Υδροξι-Καπτρικό Οξύ 4-Θυληκή Φενόλη 4-Ισοπροπινοφενόλη 5-Χλωρασίλιο
Bis phthalate Cis - 1.2 Διχλωροαιθινέλιο E. COLI Αζωτούχα Αμμωνία
Αιθανόλη Αιθανόλη Αλουμίνιο Αμμωνία
Ανθρακουινόνιο Ανιλένιο Αρσενικό Ασετόνη
Βακτήρια Βενζεϊκό οξύ Βενζένιο Βενζοθιαζόλη
Βρωμικό Νάτριο
Βρωμοδιχλωρομεθάνιο Βρωμοφόρμιο Γεύση
Γλυκίνη Γλυκόζη Διαζίνη Διβρωμοχλωρομεθάνιο
Δικαρβονικό Νάτριο Δικαρβουνικό Νάτριο Διοξείδιο Πυριτίου Διφανόλη
Εθιλβενζένιο Θειικό Αλουμίνιο Θειικό Οξύ Θειικός Χαλκός
Θείο Θειοαλκινοβενζοικό Οξύ Θειώδες Κάδμιο Θειώδες Μαγνήσιο
Θειώδες Μαγνήσιο Θειώδες Νικέλιο Θειώδες Νικέλιο Θειώδες Τριβουτίλιο
Θειώδης Κασσίτερος Θειώδης Χαλκός Θειώδης Ψευδάργυρος Θηλυκό Βενζάνιο
Θολότητα Ισοπροπανόλη Ισοπροπανόλη Ισοφρορόνη
Ιωδιούχο Νάτριο Κάδμειο Καπρολακτάμιο Καρβάλειο (είδος εντομοκτόνου)
Καφεϊνη Κουκινικό Οξύ Κυανίδιο Κυανούχο Νάτριο
Κυκλοεξανόλη Λακτικό Οξύ (pH 2) Λακτικό Οξύ (pH 5) Μαγγάνιο
Μαλάθειο (εντομοκτόνο) Μεθανόλη Μεθυλεθυλική Κετόνη Μεθυλισοβουτιλική Κετόνη
Μόλυβδος Μονοφωσφορικό Νάτριο Ναφθαλίνη Νιτρικό Αλουμίνιο
Νιτρικό Ασβέστιο Νιτρικό Νάτριο Ξηρά Υπόλοιπα Ξυλάνιο
Ο-Κρεσόλη Ολική σκληρότητα Ολικό Τριχλωρομεθάνιο Οξικό Νάτριο
Οξυκό Οξύ Ο-Ξυλένιο Ορθοφωσφορικό Νάτριο Οσμή
Ουρία Παραθείο Πενταχλωροφαινόλη Σελένιο
Σίδερο Σουκρόζι Στεατικό Οξύ Τετραχλωρικός Ανθρακας
Τετραχλωροαιθυλένιο Τολονόλη Τριμεσικό Οξύ Τριχλωροαιθυλένιο
Υδράργυρος Υδροξιθιώδες Νάτριο Υδροχλωρικό Οξύ Φαινόλη
Φενιτρόθειο Φενόλη Φθόριο Φθοριούχο Κυάνιο
Φθοριούχο Νάτριο Φορμαλδεϊδη Φουρφουράλη Φωσφορικό Νάτριο
Φωσφορικό Οξύ Χαλαζίας Χαλκός Χεπταλδεϊδη
Χλωριβριδικό Οξύ Χλωρικό ασβέστιο Χλωρικό Κάσιο Χλώριο
Χλωριώδες Ασβέστιο Χλωριώδες Μαγνήσιο Χλωριώδες Νάτριο Χλωριώδες Νικέλιο
Χλωριώδες Στρόντιο Χλωριώδης Ψευδάργυρος Χλωροβενζένιο Χλωρόδες Μαγνήσιο
Χλωροφόρμιο Χουμικό Οξύ Χρώμα Ψευδάργυρος

Χαρακτηριστικά σειράς φίλτρων για ενεργό άνθρακα (C/B):

1o Στάδιο

Υψηλής ποιότητας 100% Food Grade προφίλτρο από πολυπροπυλένιο 5 micron:

Χρησιμοποιείται για να συγκρατεί τα χώματα, ιζήματα, σκουριές, πέτρες και άλλα σωματίδια τα οποία βρίσκονται στο πόσιμο νερό.

2o Στάδιο

Συμπαγής ενεργός άνθρακας 100% Coconut:

Χρησιμοποιείται για να απορροφά τα χημικά στοιχεία από το πόσιμο νερό, π.χ. χλώριο.

3o Στάδιο

Υψηλής ποιότητας 100% Food Grade προφίλτρο από πολυπροπυλένιο 1 micron:

Χρησιμοποιείται για να συγκρατεί τα ακόμα μικρότερα στερεά σωματίδια από το νερό όπως π.χ. αμίαντο.

4o Στάδιο

Συμπαγής ενεργός άνθρακας 100% Sintered Coconut technology:

Χρησιμοποιείται για βελτίωση της γεύσης.

Παρέχει προστασία από:

1,1,1 Τριχλωροαιθανιο 1,1-Διχλωροαιθυλένιο Alkyl-Benzene Carbaryl
Diazinon E-coli Fenitrothion Marathion
Parathion PH Sulfonate Trihalomethanes
Αιθυλ Βενζόλιο Άλατα Θειικού Οξέως Αλουμίνιο Αρσενικό
Βακτηρίδια Βενζόλιο Γεύση Διχλωρομεθάνιο
Θολότητα Ιούς Κάδμιο Κυάνιο
Μαγκάνιο Μόλυβδο Νιτρικά Νιτρωδή Νιτρική Αμμωνία
Ξυλόλιο Οσμή Σελένιο Σίδηρο
Σκληρότητα Τετραχλωράνθρακας Τετραχλωροαιθυλένιο Τολουόλιο
Τριχλωροαιθυλένιο Υδράργυρο Φαινόλες Φθόριο
Χαλκό Χλώριο Χρώμα Ψευδάργυρο