Αντίστροφη Όσμωση - veluda.com.cy

Αντίστροφη Όσμωση

Η μέθοδος της αντίστροφης όσμωσης είναι ιδανική για την αφαίρεση διάφορων μη επιθυμητών σωματιδίων και παθογόνων μικροοργανισμών και μολυσματικών ρύπων.

Το φιλτραρισμένο νερό περνάει την ημιπερατή μεμβράνη (0,0001 micron), ενώ οι μολυσματικές ουσίες (χημικά, μικρόβια, βακτηρίδια) που κατακρατούνται στην εξωτερική επιφάνεια της μεμβράνης ξεπλένονται αυτομάτως και οδηγούνται στη αποχέτευση.

Αποτελείται από 5 στάδια και τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας! 

Μπορεί να συνδεθεί στην υπάρχουσα βρύση, αν είναι 3 παροχών ή να τοποθετηθεί βρυσάκι δίπλα στη βρύση από το οποίο θα εξέρχεται το καθαρό νερό.