Τα δισκία διοξειδίου του χλωρίου Dutrion είναι ειδικά για τον καθαρισμό πόσιμου νερού και εξαλείφουν αποτελεσματικά παράσιτα και παθογόνους μικροοργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των E-coli, Salmonella, Guardia, Staphylococcus και Listeria. Είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα NSF.60 για το πόσιμο νερό και δεν παράγουν επιβλαβή παραπροϊόντα απολύμανσης (DBP). Το διοξείδιο του χλωρίου περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες γραμμές του W.H.για την απολύμανση του πόσιμου νερού.

Απολυμαίνουν δεξαμενές νερού, δοχεία αποθήκευσης νερού των συστημάτων αντίστροφης όσμωσης, συσκευές φίλτρων νερού, σωληνώσεις, πλυντηρία ρούχων ή πιάτων, βόθρους, κλιματιστικά, καθώς και φυτώρια, χωράφια κλπ. 

Ένα δισκίο Dutrion 20 gr μπορεί να απολυμάνει έως και 5000 λίτρα νερού. Είναι αναβράζων και διαλύεται και στο ζεστό και στο κρύο νερό. Η ταμπλέτα πρέπει να διαλύεται πρώτα σε 2-3 τουλάχιστον λίτρα νερό και έπειτα να εισχωρεί το διάλυμα στην δεξαμενή. Για μέγιστη αποτελεσματικότητα θα πρέπει να παραμείνει στην επιφάνεια ή στο νερό για τουλάχιστον 15-20 λεπτά ή περισσότερο και έπειτα το νερό να αποβάλλεται στην αποχέτευση.

Σκοτώνει το 99,9996 % των μικροβίων, με αποτέλεσμα να έχουμε καθαρό νερό και καθαρές σωληνώσεις, χωρίς να διαβρώνεται ο εξοπλισμός. Επίσης καταπολεμά Legionella, Biofilm.