Αντιμικροβιακό φίλτρο

Πρόκειται για ένα τριπλό φίλτρο, το οποίο αποτελείται από:

• PP πολυπροπυλένιο 5 micron στην εξωτερική επιφάνειά του, για να αφαιρεί χώματα ιζήματα κ.α.,

• Ενεργό άνθρακα από καρύδα σε συμπαγή μορφή 0,5 micron ώστε να αφαιρεί 100% οσμές, γεύση,

χημικά, χλώριο κ.α.,

• Μεμβράνη ULTRA FILTRATION (UF) 0,01 micron για την αφαίρεση των μικροβίων.

BARCODEΠΕΡΙΓΡΑΦΗMICRONΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
520 6964 0036311'' UF+CARBON0.01NSF / ANSI 42