Δωρεά στην Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών

Στο πλαίσιο στήριξης και ευαισθητοποίησης των νεφροπαθών η εταιρεία μας έκανε δωρεά το ποσοστό 4% των πωλήσεων ολόκληρου του μήνα Μαρτίου στην Παγκύπρια οργάνωση νεφροπαθών (Π.Ο.Ν) με σκοπό την βελτίωση της υγείας όλο και περισσότερων παθόντων!