Κατιονική ρητίνη για αποσκλήρυνση, 100% πιστοποιημένο υλικό.

Κωδ.πρ.: 520 6964 00137

Συσκευασία: 25 τμχ.