Κατιονική ρητίνη για αποσκλήρυνση, 100% πιστοποιημένο υλικό.

Κωδ.πρ.: 520 6964 00446

Συσκευασία: 20 τμχ.