Τα φίλτρα πολυφωσφορικών περιέχουν ένα μίγμα πολυμερών μεταφωσφορικών ενώσεων.

Καθώς το νερό διέρχεται από το φίλτρο, οι κρύσταλλοι διαλύονται αργά σε αυτό προσδίδοντας του νέες ιδιότητες. Οι κρύσταλλοι πολυφωσφορικών δρουν ως μέσα διασποράς στο νερό. Αυτό σημαίνει ότι αποτρέπουν την κροκίδωση, δηλαδή τη συσσωμάτωση αιωρούμενων σωματιδίων στο νερό σε μεγέθη τέτοια που να επιτρέπουν την καταβύθιση τους λόγω βαρύτητας. 

Ασκούν προστατευτική δράση ενάντια στη δημιουργία αποθέσεων ασβεστίου και μαγνησίου (σκληρότητα), σε διαβρώσεις καθώς και στα προβλήματα που σχετίζονται με την παρουσία του σιδήρου. Πιο συγκεκριμένα, τα ιόντα που συνιστούν τη σκληρότητα (ασβέστιο και μαγνήσιο) διατηρούνται ανεξάρτητα (δεν συσσωματώνονται) και η κατακρήμνιση τους είναι πλέον αδύνατη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτρέπονται γνωστά προβλήματα που σχετίζονται με τη σκληρότητα του νερού (σχηματισμός αλάτων σε σωληνώσεις, αντιστάσεις πλυντηρίων κτλ) Επιπλέον, δημιουργείται ένα προστατευτικό φιλμ στις μεταλλικές επιφάνειες που τις προστατεύει από την οξύτητα/αλκαλικότητα, τη σκληρότητα, τα ιόντα χλωρίου και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη διάβρωση των εγκαταστάσεων νερού. Σε ό,τι αφορά τον διαλυμένο σίδηρο, αναστέλλουν τη δράση του καθώς συμπλοκοποιείται αποτρέποντας έτσι την καθίζηση του που θα επηρέαζε τις οργανοληπτικές ιδιότητες του νερού.

Τα φίλτρα πολυφωσφορικών είναι αποτελεσματικά σε εφαρμογές χαμηλών ροών και για την επεξεργασία μικρού όγκου νερού. 

Διατίθενται σε συσκευασία: 25 τμχ.