ΣΤΟΙΧΕΙΟ DOW FILMTECH ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ
   (PSIg)         (bar)
ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ
   (GPD)       (1/4)
ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΛΑΤΩΝ (%)   ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝ
TW30-1812-50 50 3.4 50 7.9 98 520 6964 00025
BW60-1812-75 50 3.4 75 12 99 520 6964 00026
TW30-1812-100 50 3.4 100 15.8 98 520 6964 00027