Όργανα μέτρησης - Εργαλεία σύνδεσης

Η εταιρεία μας διαθέτει όλα τα απαραίτητα επιστημονικά όργανα μέτρησης για τη σωστή παρακολούθηση των συσκευών - φίλτρων.

Ενδεικτικά:

  • Αγωγιμόμετρα
  • Σκληρόμετρα
  • Τεστ χλωρίου
  • Όργανο για μέτρηση PH

Όπως και για τη σωστή εγκατάσταση:

  • Σωληνοκόφτη
  • Εργαλείο για μέτρηση πίεσης