Φίλτρα κεντρικής παροχής - veluda.com.cy

Φίλτρα κεντρικής παροχής

Το φίλτρο κεντρικής παροχής απομακρύνει αποτελεσματικά από το νερό ιζήματα, χώμα, σκουριά, σκόνη και μικροσωματίδια.