Χαρακτηριστικά φίλτρου Μatrikx:

  • Πόρος φίλτρανσης 1 micron.
  • Αφαιρεί το χλώριο.
  • Εξαιρετικά χαμηλή πτώση πίεσης.
  • Υψηλή ικανότητα συγκράτησης βρωμιάς.
  • Εξαιρετική μείωση των χημικών μολυσματικών ουσιών.
  • Υψηλή απορροφητική ικανότητα και αποδοτικότητα.

Προτεινόμενη αλλαγή φίλτρου κάθε 12 μήνες ή ανά 76.000 λίτρα νερού για χλώριο ή ανά 1.900 λίτρα νερού για οργανικές ουσίες.

chloragurard_gr.jpg